Forside

Næste møde

Bestyrelse

Tidl. møder

Vedtægter

Links

 

Indbydelse til møde

Næste møde holdes tirsdag den 14. maj 2024.

Sted: Sønderjysk Forsikring, Havneholmen 8, 2450 København SV (hvis man kommer i bil anbefales det at parkere ved Fisketorvet).

NB! Generalforsamlingen er forbeholdt medlemmer af selskabet.

Videnskabelige del af mødet er åbent for ikke-medlemmer, lad programmet cirkulere i jeres selskab/kontor.

Generalforsamling kl 17.00 - 17.30

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandsberetning.
  3. Regnskab.
  4. Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at fremtidigt kontingent hæves til 300 kr/år. fra næste opkrævning i 2025.
  5. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer. Formand Dominick Rizzi fratræder. Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer modtages gerne.
  6. Valg af revisor. Henrik Permin er på valg og vil gerne fortsætte.
  7. Eventuelt – herunder forslag til emner til møder.

Videnskabeligt møde kl 17.30 - 19.00

Tilmelding til formanden på: dr.rizzi@me.com senest 7. maj 2024, BEMÆRK BRUG KUN DENNE E-MAILADRESSE FOR TILMELDING IKKE FORENINGENS

Angiv særskilt om du deltager i GF, møde, spisning respektive.