Forside

Næste møde

Bestyrelse

Tidl. møder

Vedtægter

Links

 

 

Indbydelse til videnskabeligt møde i Forsikringslægernes Forening

Tirsdag den 21/5 kl. 18.00-19.45. Ingeniørernes Hus IDA, Kalvebod Brygge 31-33

Tema:

Hold øjne og ører åbne – Mon der er et mén?

18.00 -18.45
Overlæge Carsten Edmund RH samt Øjenforeningen : “ Traumatiske øjenskader, behandling samt relation til mén-fastsættelse herunder tolkning af mén tabellen”

18.45 - 19.30
Overlæge Jesper Borchorst Yde RH samt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring: “ Traumatiske ørelidelser/støjskader/tinnitus, behandling samt relation til mén-fastsættelse herunder tolkning af mén tabel.”

Det videnskabelige møde er forudgået af årlig Generalforsamling i Forsikringslægernes Forening

Denne afholdes fra 17.30 – 18.00

PROGRAM FOR GENERALFORSAMLING
- Kun adgang for medlemmer -
    1) Valg af dirigent
    2) Formandens beretning
    3) Sekretærens fremlæggelse af det reviderede regnskab
    4) Fastsættelse af kontingent  for 2019/20
    5) Eventuelt

Generalforsamlingens niveau højnes med tør Sherry.

Kl ca. 19.45 byder Forsikringslægernes Forening på en let anretning
______________________________________

Tilmelding til mødet senest tirsdag 16. maj på mail forsikring2016hindrup@outlook.dk med angivelse af navn, selskab og om du ønsker at deltage i bespisning efter mødet.

På bestyrelsens vegne

Jens Skøt Hindrup, formand