Forside

Næste møde

Bestyrelse

Tidl. møder

Vedtægter

Links

 

 

Indbydelse til

Videnskabeligt møde i Forsikringslægernes Forening

Tirsdag den 19/11 kl. 17.00-18.45.
Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup 

Det er næsten 10 år siden at Sundhedsstyrelsens anbefalede grænser for alkoholindtaget blev rykket nedad. I forbindelse med forsikringstegning er der væsentligt videre grænser end disse. Vi har den glæde at kunne præsentere en af de mest vidende forskere i landet på dette felt.

17.00 -17.45
 
Morten Grønbæk Direktør, professor, dr. med., ph.d.
Statens Institut for Folkesundhed, SDU:
” Alkohol (og andre risikofaktorer) – hvor går grænsen?"
 

Danmark har i snart mange år været en krigsførende nation, men organisation af støtte til veteraner med psykiske og fysiske mén har haltet bagefter indsatsen i krigszonen. Den fysiske rehabilitering af soldater med svære traumer er emnet for næste indlæg:

18.00 - 18.45
 
Jojo Bowman PMA – CPT AMRSP
Jessie Lee
Sohail Asghar afdelingslæge:

”Nye aspekter i behandling af alvorligt krigsskadede og trafikofre: Experience from Danish Wounded Warriors” 
______________________________________

Efter mødet er Tryg Forsikring vært for os til en lettere bespisning.

Tilmelding til mødet senest tirsdag 12. november på mail forsikring2016hindrup@outlook.dkmed angivelse af navn, selskab og om du ønsker at deltage i bespisning efter mødet.

På bestyrelsens vegne

Jens Skøt Hindrup, formand

NB! Indbydelsen bedes videregivet til jeres forsikringsselskaber