Forside

Næste møde

Bestyrelse

Tidl. møder

Vedtægter

Links

 

Indbydelse til møde

Næste møde afholdes tirsdag den 28. november 2023.

Sted: Patienterstatningen, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V.

Covid-19 i et forsikringsmedicinsk perspektiv.

Pandemien afstedkom, at en række sygdomsramte hos især frontlinjepersonale, blev anmeldt som en arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Tilsvarende blev mange tilstandsbilleder/symptomer efter vaccination anmeldt til Patienterstatningen som formodede bivirkninger/lægemiddelskade. Aftenens foredragsholdere vil præsentere data, cases og anerkendelsesprincipper i sagsbehandlingen.

Videnskabeligt møde kl. 17.00 - 18.45:

Dagsorden:

  1. Iben Kjær Drimer, Senior arbejdsskadesagsbehandler, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Center for Erhvervssygdomme, Haderslev

    ”Hvordan behandler vi Covid-sager i AES?”
  2. Peter Jakobsen, Chefkonsulent, cand jur, Patienterstatningen.Behandlings- og Lægemiddelskader

    ”Erstatning for Covid-19 vaccinationsskader - set i lyset af praksis fra Patienterstatningen og Ankenævnet for Patienterstatningen”
  3. Fra 18.45 er Patienterstatningen vært for et let traktement.

Tilmelding: til formanden senest den 21. november på: dr.rizzi@me.com

Vigtigt: Angiv venligst om man deltager i hhv. møde og spisning.

NB! Vi mangler mødelokaliteter til fremtidige møder. Hvem kunne tænke sig at være vært for møderne i 2024/25 eller senere? Kunne I spørge Jeres respektive selskaber/institutioner og melde tilbage. TAK.