Forside

Næste møde

Bestyrelse

Tidl. møder

Vedtægter

Links

 

Formål

Forsikringslægernes Forening beskæftiger sig med faglige og kollegiale interesseområder for lægeligt arbejde i forsikrings- og pensionsselskaber

- og de tilsvarende styrelser, nævn og offentlige institutioner.

Foreningen er dannet 1902 ved en sammenslutning af Ulykkesforsikringslægernes Forening og Livsforsikringslægernes Forening.

Læger med tilknytning til disse selskaber og institutioner kan optages som medlem.

Indmeldelse sendes til foreningens e-mail.

Kontingentet i 2022 er kr. 250;-. Beløbet opkræves via DADL.