Forside

Næste møde

Bestyrelse

Tidl. møder

Vedtægter

Links

 

Tidligere møder

Tirsdag den 28. november 2023

Generalforsaming efterfulgt af videnskabeligt møde

1) Iben Kjær Drimer, Senior arbejdsskadesagsbehandler, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Center for Erhvervssygdomme, Haderslev ”Hvordan behandler vi Covid-sager i AES?”

2) Peter Jakobsen, Chefkonsulent, cand jur, Patienterstatningen.Behandlings- og Lægemiddelskader ”Erstatning for Covid-19 vaccinationsskader - set i lyset af praksis fra Patienterstatningen og Ankenævnet for Patienterstatningen”

Tirsdag den 23. maj 2023

Generalforsaming efterfulgt af videnskabeligt møde

1) Marlene Gjedde, advokat og fagchef for personskadeområdet i Trygs advokatafdeling: ”Bevisbyrdekravene til medicinsk årsagssammenhæng (iht arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven)”

2) Jakob Thomsen, chef for Underwriting, Liability & Financial Lines i Tryg Industri: ”Hvad omfatter forsikringsdækningen under Lægeforeningens kollektive ansvarsforsikring?”


Tirsdag den 22. november 2022

Generalforsaming efterfulgt af videnskabeligt møde

1) Direktør, overlæge Jesper Karle, PPclinic: Belastningsreaktion - disponerende faktorer/årsager, diagnose, behandling og prognose.

2) Overlæge Lars Nimb, Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme, Rigshospitalet Glostrup: Rygkirurgi. Opererer vi for mange?


Tirsdag den 3. maj 2022.

Generalforsamling efterfulgt af videnskabeligt møde.

Nyt om prognose og behandling af personer med følger efter hjernerystelse

v/. Erhard T. Næss-Schmidt, lektor, fysioterapeut, ph.d. 
Jørgen Feldbæk Nielsen, professor, overlæge, dr.med.
Hammel Neurocenter - Universitetsklinik for Neurorehabilitering


Tirsdag den 28.9 2021 klokken 17.30-18.00

Generalforsamling efterfulgt af videnskabeligt møde.

1) Forsikringsmedicin – den videnskabelige tilgang v/ Karsten Juhl Jørgensen, MD. Cochrane Denmark, Rigshospitalet, The Cochrane Collaboration, an overview. How to use Cochrane databases.

2) Research Center for Insurance Medicine, University Medical Centres, Amsterdam. Cochrane Insurance Medicine; an overview v/ Jan L Hoving, MSc, PhD, Assistant Professor, Coronel Institute of Occupational Health and

 

Tirsdag den 21/5 kl. 18.00-19.45. Ingeniørernes Hus IDA, Kalvebod Brygge 31-33

Tema: Hold øjne og ører åbne – Mon der er et mén?

1) Overlæge Carsten Edmund RH samt Øjenforeningen : “ Traumatiske øjenskader, behandling samt relation til mén-fastsættelse herunder tolkning af mén tabellen”

2) Overlæge Jesper Borchorst Yde RH samt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring: “ Traumatiske ørelidelser/støjskader/tinnitus, behandling samt relation til mén-fastsættelse herunder tolkning af mén tabel.”

 

Onsdag den 5. december fra 17-20 2018 om Iskæmisk hjertesygdom.

’Iskæmisk hjertesygdom gennem 50 år’

En historisk gennemgang med opdatering af best practice i dag v. Overlæge, PhD Dan Eik Høfsten, Kardiologisk afdeling B, Hjertecentret, Rigshospitalet

samt

’Forsikringsmæssige konsekvenser af iskæmisk hjertesygdom’ v. Professor, overlæge, dr. med. Christian Hassager, Kardiologisk afdeling B, Hjertecentret, Rigshospitalet.

 

Tirsdag d. 29/5 2018 IDA Mødecenter

Generalforsaming efterfulgt af videnskabeligt temamøde om stress:

1) Stigning i stressskader på 43% v. Rikke Bay Haaber, Chef for Strategisk Sundhed, PFA Forsikring

2) Behandling af stress- og belastningstilstande v. Bettina Damsbo
Læge, Psykoterapeut, Partner Kalmia Center mod Stress

Tirsdag den 28/11 2017

Temamøde om Neuropsykologi, Gjensidige Forsikring - Auditoriet

"Kognitiv dysfunktion ved depression", Overlæge på Rigshospitalet ph.d., dr.med. Maj Vinberg:

"Neuropsykolog på Rigshospitalet" v/Kasper Jørgensen:
Den neuropsykologiske erklæring

Tirsdag d. 23. maj 2017 - IDA

Videnskabeligt møde efterfulgt af Generalforsamling

"Evidens for fysioterapi i forbindelse med knæ- og skulderlidelser, hvornår og hvor længe? v/ professor Michael Krogsgaard

"Evidens for fysioterapi i forbindelse med nakke- og ryglidelser hvornår og hvor længe? v/ professor Tom Bendix

Tirsdag d. 22. November 2016 - Alm. Brand

"What Happens When Compensation for Whiplash Claims Is Made More Generous?" v. Seniorforsker ved SFI Gabriel Pons Rotger.

”Retslægerådets arbejde med whiplash-sager. Kvalitet og konsistens” v. Overlæge Ph.d. Helge Kasch, Viborg. Præsentation af en undersøgelse udført at Helge Kasch og landsdommer ved Østre Landsret Bertil Alexis Frosell.

Tirsdag d. 14. juni 2016 - IDA

Generalforsamling efterfulgt af videnskabeligt møde:

”Tab af erhversevne” v. Advokat Karsten Høj. ”PTSD og men” v. Psykiater, Konsulent i ASK Jørn Thykjær Mogensen

Tirsdag d. 24. November 2015 kl. 17.30 - 21.30 Aflyst

Tirsdag d. 21 April 2015 - IDA Mødecenter
Generalforsamling efterfulgt af videnskabeligt møde:
Seniorforsker mag. scient. sc Steen Bengtsson”Tildeling af førtidspension – en gevinst for helbredet”og Videncenterchef cand. Odont. Cecilia Florvall
”Kritisk Sygdom

Torsdag d. 10 April 2014 - IDA Mødecenter
Generalforsamling efterfulgt af videnskabeligt møde:
Nye teorier om fedmens opståen, udvikling og følger?”
v. Professor dr. med. Thorkild I. A. Sørensen
Institut for Sygdomsforebyggelse,Frederiksberg Hospital.

Tirsdag den 5. November 2013 - Center for Hjerneskadede
Videnskabeligt møde: ”Primær behandling af alvorlige hjerneskader" v. Overlæge Vagn Eskesen "Center for Hjerneskade, genoptræning efter en hjerneskade" v. Frank Humle og fysioterapeut Peter Zeeman.

Onsdag den 30. April 2013 - Rungstedgård
Generalforsamling efterfulgt af videnskabeligt møde: ”Den smertende skulder - opdatering af behandlingsmuligheder” v. overlæge, ph.d. Bo Sanderhoff lsen, Ortopædkirurgisk Afd. T, Herlev Hospital. "Risikoprofil og livs- g pensionsforsikring - individuel eller slidarisk dækning? - gensammensætning og forsikringsrisiko" v. tandlæge, chef for Videncenter for Forsikring og Pension Cecilia Florvall

Tirsdag den 6. November 2012 - Tryg Forsikring
Videnskabeligt møde: ”Smæld i ryggen"/rygskader - årsag og evidens" v. Overlæge Kåre Fugleholm, Neurokirurgisk afdeling, Rigshospitalet.

Onsdag den 2. Maj 2012 - Topdanmark
Generalforsamling efterfulgt af videnskabeligt møde: ”Førtidspension i DanmarK- sygdomsopfattelse og pensionudvikling i forsikringsbelysning” v. sociolog, seniorforsker Steen Bengtsson, SFI (Socialforskningsintituttet).

Tirsdag den 8. November 2011 - Arbejdsskadestyrelsen
Videnskabeligt møde: PISD (post traumatisk stress disorder) Speciallæge i Psykiatri Jørn Thykjær Mogensen, ASK, Den nye méntabel - Faglig Chef Pernille hershøj, ASK.

Mandag den 2. Maj 2011 - Ingeniørforeningens mødecenter
Generalforsamling efterfulgt af videnskabeligt møde: "Funktionelle tilstande" v. Neurolog, Overlæge, dr.med. Klaus Hansen, Rigshospitalet  samt Professor Per Fink, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser og Psykosomatik, Århus Universitetshospital.

November 2010 Patientforsikringen
Videnskabeligt møde: "Patientforsikringens arbejde" v. vicedirektør, cand.jur. Martin Erichsen
"Cases med eksempelunderbyggelse" v. Overlæge, dr.med. Søren Solgaard, begge fra Patientforsikringen.

Tirsdag den 13. april 2010 - Rungstedgård
Generalforsamling efterfulgt af videnskabeligt møde: "Håndens skader i forsikringsmæssig belysning" v. Overlæge Michel Boeckstyns, Ortopædkirurgisk afdeling, Gentofte Hospital.

Tirsdag den 3. november 2009 - Lærerstandens Brandforsikring
Videnskabeligt møde: "Psykologiske aspekter ved kroniske smertetilstande - specielt set i forsikringsmedicinsk perspektiv" v. Psykolog Søren Frølich, Tværfaglig Smerteklinik, Herlev Hospital.

Onsdag den 22.april 2009 - Rungstedgård
Generalforsamling efterfulgt af videnskabeligt møde: "Hørelse - audiometri, støj, traumer og speciallægeerklæringer" v. Overlæge Jørgen Hedegaard Jensen, Øre-Næse-Halsafdelingen, Gentofte Hospital. "Forsikringslæger og Øjensager" v. Overlæge dr.med. Carsten Edmund, Øjenafdelingen, Rigshospitalet.

Tirsdag den 4. november 2008 - Tryg Forsikring
Videnskabeligt møde: "Erstatningssagers betydning for forløbet af lænde- og nakkesmerter" v. Overlæge Claus Rasmussen, Reumatologisk afdeling, Medicinsk Center, Sygehus Vendsyssel, Hjørring.

Tirsdag den 8. april 2008 - Forsikringens Hus
Generalforsamling efterfulgt af videnskabeligt møde: "Fedmeepidemien – en omkostning for samfundet og for den enkelte" v. Professor, Ph.D. Berit Heitmann, Institute for Preventive Medicine.

Mandag den 19. november 2007- Codan
Videnskabeligt møde: "Ligheder og forskelle mellem Arbejdsskadeloven og Erstatningsansvarsloven" v. Advokat Lina Gregers. "Ankestyrelsen – Organisation og Retspraksis i Arbejdsskadesager" v. Overlæge i Ankestyrelsen, Bent Duus.

Onsdag den 18. april 2007 - Forsikringens Hus
Generalforsamling efterfulgt af videnskabeligt møde: "Statistik om følger efter whiplash-skader" og "Helbredelses- og behandlingsudgifter i arbejdsskadesager" v. Koordinerende overlæge Bent Mathiesen, Arbejdsskadestyrelsen.

Tirsdag den 4. april 2006 - Forsikringens Hus
Generalforsamling efterfulgt af videnskabeligt møde: "Resultatet af en dansk undersøgelse fra Århus/Ringe af patienter med whiplash-traume"v. Ph.d. Helge Kasch, Smerteforskningscentret, Århus Sygehus.

Tirsdag den 3. maj 2005 - Forsikringens Hus
Generalforsamling efterfulgt af oplæg: "Moms på attester fra 1. april 2005" v. overlæge Dick Hansen og Jane Emke og siden videnskabeligt møde:" Risikoprofilen ved osteoporose" v. overlæge Ole Rintek Madsen.

Mandag den 5. december 2005 - Alm. Brand Kbh Ø
Videnskabeligt møde: "Forsikringsskader på skulder og knæ - udredning og prognose" v. overlæge Lars Blønd, Ortopædkirurgisk afdeling, KASGentofte.

Onsdag den 31. martsl 2004 - Forsikringens Hus
Generalforsamling efterfulgt af videnskabeligt møde: "Årsagssammenhæng ved forsikringsbegivenheder. Domstolsafgørelser" v. advokaterne Christina Neugebauer, Kbh og Jens Andersen Møller, Århus.

Tirsdag den 30. november 2004 - TOPDANMARK
Videnskabeligt møde: "Psykiske reaktioner efter traumer - bl.a. den posttraumatiske belastningsreaktion" v. overlæge, dr. med. Henrik Steen Andersen, Psykiatrisk afdeling, Rigshospitalet.

Onsdag den 2. april 2003 - Forsikringens Hus
Generalforsamling efterfulgt af videnskabeligt møde: "Foreløbige erfaringer med Den Reviderede Pensionslov" v. fuldmægtig cand.jur. Dorthe Bundgaard.

Torsdag den 6. november 2003 - Arbejdsskadestyrelsen
Videnskabeligt møde: "Den ny mén-tabel" v. Bent Mathiesen, Arbejdsskadestyrelsen.

Torsdag den 16. april 2002 - Forsikringens Hus
Generalforsamling efterfulgt af videnskabeligt møde: "100 års jubilæum for Forsikringslægernes Forening" v. overlæge dr. med. Henrik Permin. "Præsentation af lærebog i Forsikringsmedicin" v. overlæge Niels Stephensen. "Type 2 diabetes - en sygdom i vækst og forandring" v. professor, overlæge dr. med. Knut Borch-Johansen, Steno Diabetes Center.

Tirsdag den 5. november 2002 - Tryg Forsikring
Videnskabeligt møde: "Mén efter øjenskader" v. overlæge Carsten Edmund, Rigshospitalet. "Mén efter Øreskader" v. overlæge Lars Holme Nislsen, Rigshospitalet.

Torsdag den 15. marts 2001 - Forsikringens Hus
Videnskabeligt møde: "Den reviderede pensionslov" v. kontorchef Leif Sonderup, Socialministeriet og vicedirektør Forsikring og Pension.

Tirsdag den 13. november 2001 - ALKA
Videnskabeligt møde: "Den nye erstatningslov" v. retschef Jens Møller.

Tirsdag den 28. marts 2000 - Forsikringens Hus
Generalforsamling efterfulgt af videnskabeligt møde: "Domstolenes vurdering af førtidspensionssager" v. ankechef Karin Rasch, Den sociale Ankestyrelse.

Tirsdag den 14. november 2000 - PFA Pension
Videnskabeligt møde: "Udredning af demens, herunder Morbus Alzheimer og posttraumatisk demens" v. afdelingslæge dr.med. Gungild Waldemar, Rigshospitalet. "Det kroniske træthedssyndrom" v. overlæge dr. med. Henrik Permin, Rigshospitalet.

Torsdag den 22. marts 1999- Forsikringens Hus
Generalforsamling efterfulgt af videnskabeligt møde: "Hjerneskader efter kranietraumer" v. overlægedr. med. Marianne Juhler, neorokirurgisk afdeling, Rigshospitalet. "Neuropsykologiske undersøgelsesmetoder. Senfølger efter kranietraumer (hjernerystelse og postcommotionelt sundrom) v. chefpsykolog Peter Bruhn, Neurologisk afdeling, Hillerød Sygehus.

Torsdag den 4. november 1999- Codanhus
Videnskabeligt møde: "Den nye mén-tabel" v. koordinerende overlæge Bent Mathisen, Arbejdsskadestyrelsen.

Torsdag den 23. april 1998- Forsikringens Hus
Generalforsamling efterfulgt af videnskabeligt møde:"Præsymptomatisk diagnostik af medicinske og kirurgiske sygdomme" v. overlæge dr.med. Finn Cilius Nielsen, Klinisk-biokemisk afdeling, RIgshospitalet. samt "Etiske aspekter ved anvendelse af præsymptomatisk diagnostik" v. professor Povl Riis, Den Centrale Videnskabsetiske Komité.

Torsdag den 5. november 1998- Zürich Forsikring
Videnskabeligt møde: ""Hvad er arbejdsevne? Ny lov om førtidspension 1. juli 1998" v. Line Skytte Pedersen, Socialministeriet. "Hvad er erhvervsevnetab?" v. kontorchef Christen Christensen og overlæge Bent Mathisen, Arbejdsskadestyrelsen.

Torsdag den 27. november 1997- Lærestandens Brandforsikring
Videnskabeligt møde: "Somatisering" v. overlæge dr.med. Morten Birket-Smith.

Den 17. april 1997-
Videnskabeligt møde: "Bedømmelsesforening" v. Kjeld Devantier.

Den 17. november 1996-
Videnskabeligt møde: "Tobaksrygning, sygdom og overlevelse" "Aka......overvejelser vedrørende rygediff......i livsforsikring"v. can. ... Torben Thrane

Den 18. april 1996-
Videnskabeligt møde: "Den nye mén-tabel" v. Finn B. Svale, Arbejdsskadestyrelsen.

Den 17. november 1995-
Videnskabeligt møde: "Fritidsulykkeforsikring og diabetesmellutus. En prospektiv undersøgelse af 7599 gruppeforsikrede diabetikere mhp. ulykkesfrekvens, mén og komplikationer med 3årig obsesrvationsperiode " v. overlæge Bent Mathiesen.

Den 26. april 1995-
Videnskabeligt møde: "Epilepsi: Er vilkårene for tegning af forsikring retfærdige?" v. overlæge dr. med. Lennart Gram, Neuro...afdeling, Hvidovre.

Den 7. december 1994-
Videnskabeligt møde: "Erfaring med patientforsikring" v. sekretariatschef Arne Grünfeld, Rejseforsikring ved R.S.

Den 25. april 1994-
Videnskabeligt møde: "Dread disece" Employers Reinsurance, Prichard v. Cecilia Florald Müller, BDF.

Den 28. oktober 1993-
Videnskabeligt møde: "Ledbåndsskader" v. overlæge dr. med. Jørgen Lauritzen.

Den 26. april 1993-
Videnskabeligt møde:

Den 17. november 1992-
Videnskabeligt møde:

Den 26. april 1992-
Videnskabeligt møde:

Den 17. november 1991-
Videnskabeligt møde:

Den 26. april 1991-
Videnskabeligt møde: